تساوی استقلال به گردن مدافعان افتاد

تساوی استقلال به گردن مدافعان افتاد
سرپرست باشگاه استقلال دلیل از دست رفتن سه امتیاز بازی با گسترش فولاد را اشتباه مدافعان تیمش دانست.

تساوی استقلال به گردن مدافعان افتاد

سرپرست باشگاه استقلال دلیل از دست رفتن سه امتیاز بازی با گسترش فولاد را اشتباه مدافعان تیمش دانست.
تساوی استقلال به گردن مدافعان افتاد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author