تساوی آلکمار با حضور جهانبخش

تساوی آلکمار با حضور جهانبخش
تیم فوتبال آلکمار هلند که در ترکیب خود از مهاجم ایرانی‌اش بهره می‌برد مقابل رودا به تساوی دست یافت.

تساوی آلکمار با حضور جهانبخش

تیم فوتبال آلکمار هلند که در ترکیب خود از مهاجم ایرانی‌اش بهره می‌برد مقابل رودا به تساوی دست یافت.
تساوی آلکمار با حضور جهانبخش

label, , , , , , , , , , , ,

About the author