تری: چلسی باید برای قهرمانی مبارزه کند

تری: چلسی باید برای قهرمانی مبارزه کند
کاپیتان باشگاه چلسی می گوید این تیم باید هر چه سریع تر به مسیر پرافتخار گذشته بازگردد.

تری: چلسی باید برای قهرمانی مبارزه کند

کاپیتان باشگاه چلسی می گوید این تیم باید هر چه سریع تر به مسیر پرافتخار گذشته بازگردد.
تری: چلسی باید برای قهرمانی مبارزه کند

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author