ترکیب پرسپولیس مقابل پیکان اعلام شد/ همچنان خبری از رضاییان نیست

ترکیب پرسپولیس مقابل پیکان اعلام شد/ همچنان خبری از رضاییان نیست
پرسپولیس تا ساعتی دیگر به مصاف پیکان می‌رود.

ترکیب پرسپولیس مقابل پیکان اعلام شد/ همچنان خبری از رضاییان نیست

پرسپولیس تا ساعتی دیگر به مصاف پیکان می‌رود.
ترکیب پرسپولیس مقابل پیکان اعلام شد/ همچنان خبری از رضاییان نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author