ترکیب پرسپولیس اعلام شد/قرمزها با دو مهاجم مقابل قهرمان فصل قبل

ترکیب پرسپولیس اعلام شد/قرمزها با دو مهاجم مقابل قهرمان فصل قبل
برانکو ایوانکوویج اسامی یازده بازیکن امروز تیمش را اعلام کرد.

ترکیب پرسپولیس اعلام شد/قرمزها با دو مهاجم مقابل قهرمان فصل قبل

برانکو ایوانکوویج اسامی یازده بازیکن امروز تیمش را اعلام کرد.
ترکیب پرسپولیس اعلام شد/قرمزها با دو مهاجم مقابل قهرمان فصل قبل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author