ترکیب مورد اعتماد زیدان/ زیدان و ترکیب ثابت موردنظرش برای رئال مادرید

به نظر می رسد که زیدان پس از سه ماه از حضورش روی نیمکت تیم اول رئال، سرانجام به ترکیب موردنظرش دست یافته است.

world press news

میهن دانلود

label, , , , , , , , ,

About the author