ترکیب تیم ملی مشخص شد (عکس)

ترکیب تیم ملی مشخص شد (عکس)
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در تحلیلی که از بازی ایران – قطر داشته نوشته تیم کی روش با سیستم 1-3-2-4 بازی خواهد کرد و با نفرات مورد اشاره به میدان خواهد آمد.

ترکیب تیم ملی مشخص شد (عکس)

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در تحلیلی که از بازی ایران – قطر داشته نوشته تیم کی روش با سیستم 1-3-2-4 بازی خواهد کرد و با نفرات مورد اشاره به میدان خواهد آمد.
ترکیب تیم ملی مشخص شد (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author