ترکیب تیم‌های کشتی کره‌جنوبی مشخص شد

ترکیب تیم‌های کشتی کره‌جنوبی مشخص شد
ترکیب تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی کره جنوبی برای حضور در بازی‌های المپیک 2016 برزیل مشخص شد.

ترکیب تیم‌های کشتی کره‌جنوبی مشخص شد

ترکیب تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی کره جنوبی برای حضور در بازی‌های المپیک 2016 برزیل مشخص شد.
ترکیب تیم‌های کشتی کره‌جنوبی مشخص شد

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author