ترکیب اصلی منچستریونایتد-منچسترسییتی

ترکیب اصلی منچستریونایتد-منچسترسییتی
دو تیم شهر منچستر امشب در الدترافورد در جام اتحادیه مقابل هم قرار می گیرند.

ترکیب اصلی منچستریونایتد-منچسترسییتی

دو تیم شهر منچستر امشب در الدترافورد در جام اتحادیه مقابل هم قرار می گیرند.
ترکیب اصلی منچستریونایتد-منچسترسییتی

label, , , , , , , , , ,

About the author