ترکیب اصلی سلتیک- بارسلونا

ترکیب اصلی سلتیک- بارسلونا
بارسلونا امشب در پنجمین دیدارش در مرحله گروهی لیگ قهرمانان، میهمان سلتیک است.

ترکیب اصلی سلتیک- بارسلونا

بارسلونا امشب در پنجمین دیدارش در مرحله گروهی لیگ قهرمانان، میهمان سلتیک است.
ترکیب اصلی سلتیک- بارسلونا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author