ترکیب اصلی بایرن مونیخ-وردربرمن

ترکیب اصلی بایرن مونیخ-وردربرمن
بایرن مونیخ در اولین دیدار فصل جدید بوندس لیگا، میزبان وردربرمن است.

ترکیب اصلی بایرن مونیخ-وردربرمن

بایرن مونیخ در اولین دیدار فصل جدید بوندس لیگا، میزبان وردربرمن است.
ترکیب اصلی بایرن مونیخ-وردربرمن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author