ترکیب استقلال مقابل سیاه‌جامگان مشهد

ترکیب استقلال مقابل سیاه‌جامگان مشهد
یازده بازیکن موردنظر منصوریان برای دیدار امروز معرفی شدند.

ترکیب استقلال مقابل سیاه‌جامگان مشهد

یازده بازیکن موردنظر منصوریان برای دیدار امروز معرفی شدند.
ترکیب استقلال مقابل سیاه‌جامگان مشهد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author