ترکیب احتمالی استقلال در دیدار با گسترش فولاد

ترکیب احتمالی استقلال در دیدار با گسترش فولاد
حضور پر تعداد بازیکنان آماده در رختکن آبی پوشان انتخاب لیست یازده نفره این تیم را تبدیل به دردسر بزرگ منصوریان کرده است.

ترکیب احتمالی استقلال در دیدار با گسترش فولاد

حضور پر تعداد بازیکنان آماده در رختکن آبی پوشان انتخاب لیست یازده نفره این تیم را تبدیل به دردسر بزرگ منصوریان کرده است.
ترکیب احتمالی استقلال در دیدار با گسترش فولاد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author