ترویکی باخت/ ماری به جمع ۸ نفر پایانی راه یافت

ترویکی باخت/ ماری به جمع ۸ نفر پایانی راه یافت
قهرمان تنیس ویمبلدون و المپیک ریو در مصاف با لوکاس پویلی جوان، کار ساده‌ای داشت و به یک چهارم نهایی صعود کرد، اما ترویکی که نادال را پشت سر گذاشته بود حذف شد.

ترویکی باخت/ ماری به جمع ۸ نفر پایانی راه یافت

قهرمان تنیس ویمبلدون و المپیک ریو در مصاف با لوکاس پویلی جوان، کار ساده‌ای داشت و به یک چهارم نهایی صعود کرد، اما ترویکی که نادال را پشت سر گذاشته بود حذف شد.
ترویکی باخت/ ماری به جمع ۸ نفر پایانی راه یافت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author