تراکتوری‌ها اختصاصی را پر نکردند!

تراکتوری‌ها اختصاصی را پر نکردند!
دو تیم تراکتورسازی و فولاد در حالی در تبریز به مصاف هم رفته اند که سکوهای خالی زیادی در ورزشگاه دیده می شود.

تراکتوری‌ها اختصاصی را پر نکردند!

دو تیم تراکتورسازی و فولاد در حالی در تبریز به مصاف هم رفته اند که سکوهای خالی زیادی در ورزشگاه دیده می شود.
تراکتوری‌ها اختصاصی را پر نکردند!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author