تراکتورسازی صدر جدول را از پرسپولیس گرفت/ هفتمین شکست ماشین‌سازی

تراکتورسازی صدر جدول را از پرسپولیس گرفت/ هفتمین شکست ماشین‌سازی
تراکتورسازی با شکست دادن صبای قم به صدر جدول لیگ برتر رسید.

تراکتورسازی صدر جدول را از پرسپولیس گرفت/ هفتمین شکست ماشین‌سازی

تراکتورسازی با شکست دادن صبای قم به صدر جدول لیگ برتر رسید.
تراکتورسازی صدر جدول را از پرسپولیس گرفت/ هفتمین شکست ماشین‌سازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author