تراکتور، درگذشت هوادارش را تسلیت گفت

تراکتور، درگذشت هوادارش را تسلیت گفت
باشگاه تراکتورسازی درگذشت هوادار خود در جریان دیدار با گسترش فولاد راتسلیت گفت.

تراکتور، درگذشت هوادارش را تسلیت گفت

باشگاه تراکتورسازی درگذشت هوادار خود در جریان دیدار با گسترش فولاد راتسلیت گفت.
تراکتور، درگذشت هوادارش را تسلیت گفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author