ترامپ: اگر از معترضان ۸۸ بیشتر حمایت می کردیم، کار ایران تمام بود

ترامپ: اگر از معترضان ۸۸ بیشتر حمایت می کردیم، کار ایران تمام بود
نامزد پیشتاز حزب جمهوری‌ خواه در رقابت‌ های انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در انتقادی از رئیس‌ جمهور کنونی این کشور تصریح کرد: اوباما باید در جریان اغتشاشات ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) کار ایران را یکسره می‌ کرد.
۰۹:۵۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


ترامپ: اگر از معترضان ۸۸ بیشتر حمایت می کردیم، کار ایران تمام بود

نامزد پیشتاز حزب جمهوری‌ خواه در رقابت‌ های انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در انتقادی از رئیس‌ جمهور کنونی این کشور تصریح کرد: اوباما باید در جریان اغتشاشات ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) کار ایران را یکسره می‌ کرد.
۰۹:۵۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


ترامپ: اگر از معترضان ۸۸ بیشتر حمایت می کردیم، کار ایران تمام بود

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author