ترامپ ، نامزد نهایی حزب جمهوریخواه آمریکا

ترامپ ، نامزد نهایی حزب جمهوریخواه آمریکا
دونالد ترامپ ، نامزد نهایی حزب جمهوریخواه آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد.
۱۰:۴۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


ترامپ ، نامزد نهایی حزب جمهوریخواه آمریکا

دونالد ترامپ ، نامزد نهایی حزب جمهوریخواه آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد.
۱۰:۴۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


ترامپ ، نامزد نهایی حزب جمهوریخواه آمریکا

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author