ترافیک در محورهای شمالی/ چالوس و هراز به سمت تهران یکطرفه است

ترافیک در محورهای شمالی/ چالوس و هراز به سمت تهران یکطرفه است
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: محورهای چالوس و هراز از ساعت ۱۶ امروز به سمت تهران یکطرفه شده است. اکنون ترافیک در آزادراه قزوین- کرج سنگین و کرج – چالوس نیز نیمه سنگین است.
۱۷:۲۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


ترافیک در محورهای شمالی/ چالوس و هراز به سمت تهران یکطرفه است

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: محورهای چالوس و هراز از ساعت ۱۶ امروز به سمت تهران یکطرفه شده است. اکنون ترافیک در آزادراه قزوین- کرج سنگین و کرج – چالوس نیز نیمه سنگین است.
۱۷:۲۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


ترافیک در محورهای شمالی/ چالوس و هراز به سمت تهران یکطرفه است

اخبار کارگران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author