ترافیک در راه های البرز سنگین است

ترافیک در راه های البرز سنگین است
پایگاه خبری پلیس راهور گفت: ترافیک در آزاد راه تهران ـ کرج ـ قزوین و محور کرج ـ چالوس سنگین است و تردد به کندی انجام می شود.
۲۳:۴۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


ترافیک در راه های البرز سنگین است

پایگاه خبری پلیس راهور گفت: ترافیک در آزاد راه تهران ـ کرج ـ قزوین و محور کرج ـ چالوس سنگین است و تردد به کندی انجام می شود.
۲۳:۴۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


ترافیک در راه های البرز سنگین است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author