تراشتگن: بارسلونا فصل موفقی را پشت سر گذاشته

تراشتگن: بارسلونا فصل موفقی را پشت سر گذاشته
دروازه بان آلمانی بارسلونا معتقد است که این تیم فصل خوبی را پشت سر گذاشته است.

تراشتگن: بارسلونا فصل موفقی را پشت سر گذاشته

دروازه بان آلمانی بارسلونا معتقد است که این تیم فصل خوبی را پشت سر گذاشته است.
تراشتگن: بارسلونا فصل موفقی را پشت سر گذاشته

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author