تراشتگن: اشتباهاتم از روی بدشانسی بود

تراشتگن: اشتباهاتم از روی بدشانسی بود
مارک آندره تراشتگن، دروازه بان تیم ملی آلمان، اشتباهاتش مقابل اسلواکی را از روی بدشانسی دانست.

تراشتگن: اشتباهاتم از روی بدشانسی بود

مارک آندره تراشتگن، دروازه بان تیم ملی آلمان، اشتباهاتش مقابل اسلواکی را از روی بدشانسی دانست.
تراشتگن: اشتباهاتم از روی بدشانسی بود

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author