ترابی: حق ما باخت نبود

ترابی: حق ما باخت نبود
هافبک ملی پوش سایپا مدعی است که حق تیمش در بازی با پرسپولیس باخت نبود.

ترابی: حق ما باخت نبود

هافبک ملی پوش سایپا مدعی است که حق تیمش در بازی با پرسپولیس باخت نبود.
ترابی: حق ما باخت نبود

خرید لینک

مجله اتومبیل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author