تدوین طرح تعیین تکلیف کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران غیرایرانی

تدوین طرح تعیین تکلیف کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران غیرایرانی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از آماده سازی طرحی با هدف تعیین تکلیف کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی خبرداد و گفت: در طرح مذکور قوانین حوزه تابعیت مورد اصلاح و پالایش قرار گرفته است.
۲۰:۱۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


تدوین طرح تعیین تکلیف کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران غیرایرانی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از آماده سازی طرحی با هدف تعیین تکلیف کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی خبرداد و گفت: در طرح مذکور قوانین حوزه تابعیت مورد اصلاح و پالایش قرار گرفته است.
۲۰:۱۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


تدوین طرح تعیین تکلیف کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران غیرایرانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author