تداوم همکاری مقانلو با تیم ملی/ بی‌باک و یوسفی قربانی ناکامی تکواندو در ریو

تداوم همکاری مقانلو با تیم ملی/ بی‌باک و یوسفی قربانی ناکامی تکواندو در ریو
بالاخره مسئولان فدراسیون تکواندو تصمیم خود را گرفته‌ و قرار است در یکی، دو روز آینده به صورت رسمی خبر از ادامه همکاری بیژن مقانلو با تیم ملی تکواندو بدهند.

تداوم همکاری مقانلو با تیم ملی/ بی‌باک و یوسفی قربانی ناکامی تکواندو در ریو

بالاخره مسئولان فدراسیون تکواندو تصمیم خود را گرفته‌ و قرار است در یکی، دو روز آینده به صورت رسمی خبر از ادامه همکاری بیژن مقانلو با تیم ملی تکواندو بدهند.
تداوم همکاری مقانلو با تیم ملی/ بی‌باک و یوسفی قربانی ناکامی تکواندو در ریو

label, , , , , , , , , , , ,

About the author