تخفیف ویژه ۲۰۰۰ فروشگاه تعاونی

تخفیف ویژه ۲۰۰۰ فروشگاه تعاونی
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های کارگران ( امکان ) از ارائه خدمات ویژه در فروشگاه های تعاونی سراسر کشور به مناسبت هفته تعاون خبر داد.
۱۲:۴۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


تخفیف ویژه ۲۰۰۰ فروشگاه تعاونی

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های کارگران ( امکان ) از ارائه خدمات ویژه در فروشگاه های تعاونی سراسر کشور به مناسبت هفته تعاون خبر داد.
۱۲:۴۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


تخفیف ویژه ۲۰۰۰ فروشگاه تعاونی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author