تحویل ندادن گولن روابط ترکیه با آمریکا را تحت تاثیر قرار می‌دهد

تحویل ندادن گولن روابط ترکیه با آمریکا را تحت تاثیر قرار می‌دهد
وزیر خارجه ترکیه به مقامات آمریکایی هشدار داد که در صورت تحویل ندادن «فتح الله گولن» رهبر مخالفان ترکیه، روابط میان آنکارا و واشنگتن تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
۱۹:۳۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


تحویل ندادن گولن روابط ترکیه با آمریکا را تحت تاثیر قرار می‌دهد

وزیر خارجه ترکیه به مقامات آمریکایی هشدار داد که در صورت تحویل ندادن «فتح الله گولن» رهبر مخالفان ترکیه، روابط میان آنکارا و واشنگتن تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
۱۹:۳۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


تحویل ندادن گولن روابط ترکیه با آمریکا را تحت تاثیر قرار می‌دهد

خرید بک لینک رنک 6

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author