تحسین صعود 10 پله ای ایران توسط فیفا (عکس)

تحسین صعود 10 پله ای ایران توسط فیفا (عکس)
اینستاگرام رسمی فیفا با انتشار عکسی از تیم ملی ایران، صعود 10 پله ای شاگردان کی روش در رنکینگ جهانی را تحسین کرد.

تحسین صعود 10 پله ای ایران توسط فیفا (عکس)

اینستاگرام رسمی فیفا با انتشار عکسی از تیم ملی ایران، صعود 10 پله ای شاگردان کی روش در رنکینگ جهانی را تحسین کرد.
تحسین صعود 10 پله ای ایران توسط فیفا (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author