تحریک مغز در خواب برای تقویت حافظه

تحریک مغز در خواب برای تقویت حافظه
محققان توانستند با تحریک الکتریکی مغز در خواب، حافظه افراد سالم را تقویت کنند.
۰۸:۲۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


تحریک مغز در خواب برای تقویت حافظه

محققان توانستند با تحریک الکتریکی مغز در خواب، حافظه افراد سالم را تقویت کنند.
۰۸:۲۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


تحریک مغز در خواب برای تقویت حافظه

خبرهای داغ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author