تبریک و تشکر آنلاین مهناز افشار از سردار آزمون

تبریک و تشکر آنلاین مهناز افشار از سردار آزمون
بلافاصله پس از گل سردار به بایرن مونیخ، مهناز افشار با انتشار متنی از او تشکر کرد.

تبریک و تشکر آنلاین مهناز افشار از سردار آزمون

بلافاصله پس از گل سردار به بایرن مونیخ، مهناز افشار با انتشار متنی از او تشکر کرد.
تبریک و تشکر آنلاین مهناز افشار از سردار آزمون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author