تبریک دکتر ظریف به وزیر خارجه سوریه

تبریک دکتر ظریف به وزیر خارجه سوریه
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی به وزیر خارجه سوریه ، آزادسازی تدمر را تبریک گفت.
۱۹:۵۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


تبریک دکتر ظریف به وزیر خارجه سوریه

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی به وزیر خارجه سوریه ، آزادسازی تدمر را تبریک گفت.
۱۹:۵۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


تبریک دکتر ظریف به وزیر خارجه سوریه

cars

خرید غذا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author