تبریک بان کی مون به ملت عراق

تبریک بان کی مون به ملت عراق
دبیرکل سازمان ملل در دیدار با نخست وزیر عراق گفت: من به نیروهای عراقی و بسیج مردمی که در نبرد با داعش پیروزیهای چشمگیری بدست آوردند، تبریک می گویم.
۱۶:۵۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


تبریک بان کی مون به ملت عراق

دبیرکل سازمان ملل در دیدار با نخست وزیر عراق گفت: من به نیروهای عراقی و بسیج مردمی که در نبرد با داعش پیروزیهای چشمگیری بدست آوردند، تبریک می گویم.
۱۶:۵۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


تبریک بان کی مون به ملت عراق

دانلود آهنگ جدید

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author