تبریک‌خاص دایی به عابدزاده بابت تولدش(عکس)

تبریک‌خاص دایی به عابدزاده بابت تولدش(عکس)
علی دایی که یکی از هم دوره ای های احمدرضا عابدزاده در تیم ملی محسوب می شود، تولد دروازه بان اسطوره ای فوتبال ایران را تبریک گفت.

تبریک‌خاص دایی به عابدزاده بابت تولدش(عکس)

علی دایی که یکی از هم دوره ای های احمدرضا عابدزاده در تیم ملی محسوب می شود، تولد دروازه بان اسطوره ای فوتبال ایران را تبریک گفت.
تبریک‌خاص دایی به عابدزاده بابت تولدش(عکس)

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author