تا پایان المپیک 2020 در خدمت والیبال هستم؛/ داورزنی: تا 10 روز آینده سرمربی جدید اعلام می‌شود

تا پایان المپیک 2020 در خدمت والیبال هستم؛/ داورزنی: تا 10 روز آینده سرمربی جدید اعلام می‌شود
رئیس فدراسیون والیبال می گوید با گزینه های احتمالی صحبت هایی داشته ایم و تا 10 یا 12 روز آینده نام سرمربی جدید اعلام خواهد شد.

تا پایان المپیک 2020 در خدمت والیبال هستم؛/ داورزنی: تا 10 روز آینده سرمربی جدید اعلام می‌شود

رئیس فدراسیون والیبال می گوید با گزینه های احتمالی صحبت هایی داشته ایم و تا 10 یا 12 روز آینده نام سرمربی جدید اعلام خواهد شد.
تا پایان المپیک 2020 در خدمت والیبال هستم؛/ داورزنی: تا 10 روز آینده سرمربی جدید اعلام می‌شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author