تا بازی‌های آسیایی 2018 / انوشیروانی سرمربی وزنه‌برداری می‌ماند

تا بازی‌های آسیایی 2018 / انوشیروانی سرمربی وزنه‌برداری می‌ماند
سیزدهمین جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری با محوریت بررسی عملکرد تیم ملی وزنه‌برداری در المپیک 2016 ریو برگزار شد.

تا بازی‌های آسیایی 2018 / انوشیروانی سرمربی وزنه‌برداری می‌ماند

سیزدهمین جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری با محوریت بررسی عملکرد تیم ملی وزنه‌برداری در المپیک 2016 ریو برگزار شد.
تا بازی‌های آسیایی 2018 / انوشیروانی سرمربی وزنه‌برداری می‌ماند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author