تاکید کشورهای آفریقایی بر همکاری اقتصادی با اروپا

تاکید کشورهای آفریقایی بر همکاری اقتصادی با اروپا
کشورهای مرکز آفریقا در نشست سران این کشورها در مالابو، پایتخت گینه استوایی، تسریع مذاکرات درباره « توافقنامه مشارکت اقتصادی با اتحادیه اروپا » را خواستار شدند.
۱۵:۵۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


تاکید کشورهای آفریقایی بر همکاری اقتصادی با اروپا

کشورهای مرکز آفریقا در نشست سران این کشورها در مالابو، پایتخت گینه استوایی، تسریع مذاکرات درباره « توافقنامه مشارکت اقتصادی با اتحادیه اروپا » را خواستار شدند.
۱۵:۵۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


تاکید کشورهای آفریقایی بر همکاری اقتصادی با اروپا

پرشین موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author