تاکید بر حفظ ستاره کلمبیایی/ موضع نهایی زیدان در مورد خامس رودریگس

تاکید بر حفظ ستاره کلمبیایی/ موضع نهایی زیدان در مورد خامس رودریگس
زیدان در نشست خبری پس از بازی با سلتا یک بار دیگر تاکید کرد که خامس رئال را ترک نخواهد کرد.

تاکید بر حفظ ستاره کلمبیایی/ موضع نهایی زیدان در مورد خامس رودریگس

زیدان در نشست خبری پس از بازی با سلتا یک بار دیگر تاکید کرد که خامس رئال را ترک نخواهد کرد.
تاکید بر حفظ ستاره کلمبیایی/ موضع نهایی زیدان در مورد خامس رودریگس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author