تام و جری فوتسال ایران!

تام و جری فوتسال ایران!
سرمربی تیم فوتسال تاسیسات دریایی با بیان اینکه از تساوی مقابل صدرنشین لیگ راضی نیست و این یک امتیاز به کار تیمش نیامده است، گفت: تهمت زدن قبل از بازی با گیتی‌پسند درست نبود.

تام و جری فوتسال ایران!

سرمربی تیم فوتسال تاسیسات دریایی با بیان اینکه از تساوی مقابل صدرنشین لیگ راضی نیست و این یک امتیاز به کار تیمش نیامده است، گفت: تهمت زدن قبل از بازی با گیتی‌پسند درست نبود.
تام و جری فوتسال ایران!

دانلود برنامه ایمو

label, , , , , , , , , , , ,

About the author