تاماش آیان: وزنه برداری بدون ایران نمی شود/ ببخشید که با کت و شلوار تیره، جوراب روشن پوشیده ام!

تاماش آیان: وزنه برداری بدون ایران نمی شود/ ببخشید که با کت و شلوار تیره، جوراب روشن پوشیده ام!
ایسنا نوشت: رییس کمیته ملی المپیک از تاماش آیان درخواست کرد که تمرکز خود را بر روی کشورهایی که در بحث دوپینگ ید طولایی دارند بیشتر کند و همچنین پیشنهاد برگزاری لیگ جهانی و جام باشگاه‌های آسیا را نیز مطرح کرد.

تاماش آیان: وزنه برداری بدون ایران نمی شود/ ببخشید که با کت و شلوار تیره، جوراب روشن پوشیده ام!

ایسنا نوشت: رییس کمیته ملی المپیک از تاماش آیان درخواست کرد که تمرکز خود را بر روی کشورهایی که در بحث دوپینگ ید طولایی دارند بیشتر کند و همچنین پیشنهاد برگزاری لیگ جهانی و جام باشگاه‌های آسیا را نیز مطرح کرد.
تاماش آیان: وزنه برداری بدون ایران نمی شود/ ببخشید که با کت و شلوار تیره، جوراب روشن پوشیده ام!

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author