تازه‌ترین حرف‌های سرمربی ایرانی وردربرمن

تازه‌ترین حرف‌های سرمربی ایرانی وردربرمن
نوری معتقد است حضور در بوندسلیگا برایش یک چالش بزرگ است.

تازه‌ترین حرف‌های سرمربی ایرانی وردربرمن

نوری معتقد است حضور در بوندسلیگا برایش یک چالش بزرگ است.
تازه‌ترین حرف‌های سرمربی ایرانی وردربرمن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author