تاخیر در پرواز هواپیمای مشهد به یزد

تاخیر در پرواز هواپیمای مشهد به یزد
پرواز شماره ۴۱۳۷ مشهد – یزد شرکت هواپیمایی زاگرس به دلیل نقص فنی با بیش از ۴ ساعت تاخیر انجام شد.
۱۴:۱۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


تاخیر در پرواز هواپیمای مشهد به یزد

پرواز شماره ۴۱۳۷ مشهد – یزد شرکت هواپیمایی زاگرس به دلیل نقص فنی با بیش از ۴ ساعت تاخیر انجام شد.
۱۴:۱۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


تاخیر در پرواز هواپیمای مشهد به یزد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author