تاج: بودجه فدراسیون 15 میلیون دلار است

تاج: بودجه فدراسیون 15 میلیون دلار است
رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد که علی‌رغم تفاوت فاحش بین بودجه فدراسیون فوتبال ایران با سایر کشورهای آسیا، ایران هم‌اینک در هر دو رشته فوتبال و فوتسال، جایگاه مطلوبی در جهان دارد.

تاج: بودجه فدراسیون 15 میلیون دلار است

رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد که علی‌رغم تفاوت فاحش بین بودجه فدراسیون فوتبال ایران با سایر کشورهای آسیا، ایران هم‌اینک در هر دو رشته فوتبال و فوتسال، جایگاه مطلوبی در جهان دارد.
تاج: بودجه فدراسیون 15 میلیون دلار است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author