تاج: انتظار چنین رای را از مجمع داشتم/ حرف های آجرلو از روی عصبانیت است

تاج: انتظار چنین رای را از مجمع داشتم/ حرف های آجرلو از روی عصبانیت است
رییس جدید فدراسیون فوتبال می‌گوید انتظار داشت که مجمع چنین رای به او بدهد.

تاج: انتظار چنین رای را از مجمع داشتم/ حرف های آجرلو از روی عصبانیت است

رییس جدید فدراسیون فوتبال می‌گوید انتظار داشت که مجمع چنین رای به او بدهد.
تاج: انتظار چنین رای را از مجمع داشتم/ حرف های آجرلو از روی عصبانیت است

بک لینک رنک 7

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author