تاتنهام 1-1 لیورپول/ تساوی تاتنهام و لیورپول در وایت هارت لین

تاتنهام 1-1 لیورپول/ تساوی تاتنهام و لیورپول در وایت هارت لین
دیدار تیم های تاتنهام و لیورپول لحظاتی پیش با نتیجه تساوی 1-1 خاتمه یافت تا پوچتینو و کلوپ، امتیازات را بین یکدیگر تقسیم کنند.

تاتنهام 1-1 لیورپول/ تساوی تاتنهام و لیورپول در وایت هارت لین

دیدار تیم های تاتنهام و لیورپول لحظاتی پیش با نتیجه تساوی 1-1 خاتمه یافت تا پوچتینو و کلوپ، امتیازات را بین یکدیگر تقسیم کنند.
تاتنهام 1-1 لیورپول/ تساوی تاتنهام و لیورپول در وایت هارت لین

label, , , , , , , , , , , ,

About the author