بی اعتنایی آمریکا به خط و نشان کره شمالی

بی اعتنایی آمریکا به خط و نشان کره شمالی
کره شمالی در بیانیه ای تهدید کرده است که در صورت مانور نظامی آمریکا و کره جنوبی واکنش شدیدی خواهد داشت، با این وجود آمریکا همچنان بر تمرین های نظامی مشترک با کره جنوبی تاکید دارد.
۲۲:۳۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


بی اعتنایی آمریکا به خط و نشان کره شمالی

کره شمالی در بیانیه ای تهدید کرده است که در صورت مانور نظامی آمریکا و کره جنوبی واکنش شدیدی خواهد داشت، با این وجود آمریکا همچنان بر تمرین های نظامی مشترک با کره جنوبی تاکید دارد.
۲۲:۳۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


بی اعتنایی آمریکا به خط و نشان کره شمالی

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author