بیمه سلامت هم بدهکار شد!

بیمه سلامت هم بدهکار شد!
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: بیمه سلامت بدهی معوقه زیادی به داروخانه ها دارد که این امر مشکل ساز شده است.
۱۵:۳۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


بیمه سلامت هم بدهکار شد!

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: بیمه سلامت بدهی معوقه زیادی به داروخانه ها دارد که این امر مشکل ساز شده است.
۱۵:۳۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


بیمه سلامت هم بدهکار شد!

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , ,

About the author