بیل: گیگز بهترین هم تیمی من بود

بیل: گیگز بهترین هم تیمی من بود
گرت بیل، ستاره رئال مادرید به تمجید از رایان گیگز پرداخت و او را بهترین هم تیمی خود دانست.

بیل: گیگز بهترین هم تیمی من بود

گرت بیل، ستاره رئال مادرید به تمجید از رایان گیگز پرداخت و او را بهترین هم تیمی خود دانست.
بیل: گیگز بهترین هم تیمی من بود

واتساپ جی بی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author