بیل و گریزمان در راه موناکو(عکس)

بیل و گریزمان در راه موناکو(عکس)
گرت بیل و آنتوان گریزمان، ستاره های رئال و اتلتیکو که در بین سه نامزد نهایی بازیکن برتر سال اروپا قرار دارند، ساعتی پیش عازم موناکو شدند.

بیل و گریزمان در راه موناکو(عکس)

گرت بیل و آنتوان گریزمان، ستاره های رئال و اتلتیکو که در بین سه نامزد نهایی بازیکن برتر سال اروپا قرار دارند، ساعتی پیش عازم موناکو شدند.
بیل و گریزمان در راه موناکو(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author