بیست تن انواع میوه قاچاق در بندرعباس معدوم شد

بیست تن انواع میوه قاچاق در بندرعباس معدوم شد
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان گفت: میوه های قاچاق به ارزش ۸۰ میلیون تومان از ۱۴ خودروی نیسان و کامیون در بندرعباس کشف شده بود.
۱۷:۴۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


بیست تن انواع میوه قاچاق در بندرعباس معدوم شد

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان گفت: میوه های قاچاق به ارزش ۸۰ میلیون تومان از ۱۴ خودروی نیسان و کامیون در بندرعباس کشف شده بود.
۱۷:۴۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


بیست تن انواع میوه قاچاق در بندرعباس معدوم شد

خبرهای داغ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author